Bakgrundskontroll för affärssamarbete

Ett affärssamarbete mellan företag är en långsiktig affär. Normalt skrivs avtal på tre eller fem år. Det är svårt att komma ur om det skulle bli fel. Därför är en bakgrundsanalys av motparten alltid viktig.
En bra analys svarar på många frågor som t ex om företaget har några rättprocesser och hur deras ekonomi ser ut. Finns det skatteskulder? Hur har företaget hanterat tidigare samarbete? Har de slutat bra eller i osämja?
Analysera vilka juridiska och fysiska personer som är relevanta för just ditt affärsbeslut. Nyckelpersoner som styrelse och VD bör kontrolleras.
Analysera den ekonomiska risken med ditt affärsbeslut; Förekommer tidigare konkurser eller näringsförbud? Hur säkerställs t ex eventuell tilläggsköpeskilling?
Analysera noga vad som är viktigt för ditt företag. Vad måste absolut fungera och vad händer om det inte gör det?
För offentlig verksamhet är det av särskild vikt att i samband med upphandlingar att säkerställa att motparten inte gjort sig skyldig till viss typ av brottslighet eller har skatteskulder. En sådan kontroll krävs i lagen om offentlig upphandling.

About Author

Related posts

Utbildning i bakgrundskontroll

2022-07-12 Argus Analytics erbjuder kostnadsfri introduktionsutbildning i hur man gör bakgrundskontroll vid anställning och för hyresgäst/bostadsrättsmedlem måndag den 10 oktober i Stockholm. Det är en halvdagskurs där du kan välja mellan att delta på förmiddagen eller eftermiddagen. Anmälan sker med epost till info@argusanalytics.se.

Läs mer

Ingen kontroll: Sveriges Radio (som är ett skyddsobjekt) släpte in utländska it-tekniker

Nästa slarv med bakgrunskontroll: Sveriges Radio (som är ett skyddsobjekt) lät utländska it-tekniker sitta innanför skalskyddet. Sveriges Radios upphandlade 2014 ett nytt textsystem, ’Dalet’, för att hantera redaktionall arbetet. Programmet strulade från dag-1, gick långsamt och kraschade. Lösningen blev att ta in 27 externa it-tekniker. De kom från bland...

Läs mer

Leave a Reply