Leveransvillkor, ångerrätt och integritetspolicy

Dessa köpvillkor gäller för dig som konsument eller näringsidkare (”köpare” eller ”du”) som handlar en vara hos Argus Security, organisationsnummer 516412-7697 (”Argus”, ”vi” eller ”oss”).

Köpvillkoren gäller både vid köp av varor i fysiska Argus butiker inom Sverige, online i Argus webbshop (https://www.argussecurity.se), eller via vår kundservice. Köpvillkoren gäller även för köp av begagnade varor såvida annat inte uttryckligen anges.

Argus säljer i första hand direkt till slutkunder, men även via återförsäljare. Kontakta oss dock gärna om du hade önskat bli återförsäljare eller liknande av våra varor.

Konsumentköplagen (2022:260) (”konsumentköplagen”), lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”distansavtalslagen”) och annan konsumentlagstiftning är tillämplig vid försäljning till konsumenter och innehåller omfattande och i allmänhet tvingande regler om konsumenters och våra rättigheter och skyldigheter. Dessa köpvillkor anknyter till och kompletterar dessa lagar.

Med undantag för vad som anges i dessa köpvillkor är köplagen (1990:931) (”köplagen”) tillämplig vid försäljning till näringsidkare.

Argus ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan vårdnadshavarens samtycke.

Argus erbjudanden i webbshoppen utgör inte ett bindande anbud om köp.

Endast den aktuella versionen av dessa köpvillkor finns tillgänglig på webbplatsen (https://argussecurity.se/returvillkor); vi rekommenderar därför att köparen sparar avtalstexten.

Argus reserverar sig mot slutförsäljning samt bild- och textfel i så väl tryck som på webb. Argus förbehåller sig rätten att ersätta vara med likvärdig vara. Skulle en avvikelse resultera i att du inte vill ha varan gäller självklart ångerrätt enligt distansavtalslagen, se vidare nedan.

Argus ger dig som konsument 12 månaders garanti på varor från och med köpdatumet. Under garantitiden åtar sig Argus att svara för varans funktion. Därtill gäller av tillverkaren angiven garanti, se varans förpackning eller manual.

Vill du göra gällande ett garantifel, som t.ex. material- och/eller fabrikationsfel, kontaktar du Argus kundservice (telefonnummer: 010-2146640, e-post: info@argussecurity.se) Du ska då ha ditt kvitto, som är din garantisedel, eller orderbekräftelsen tillgänglig.
Vid återsändandet av varan ska du använda vårt returformulär som du får av kundservice. I returformuläret hittar du all information du behöver, inklusive returadressen, för att göra returen.

Det vanliga förfarandet vid garantireklamation är kostnadsfri reparation. Normal reparationstid är 2-4 veckor. Om reparation anses olönsam, kan varan bytas ut mot annan vara med motsvarande funktion/prestanda.

Garantin gäller ej för fel av mindre betydelse och som saknar relevans för produktens funktionalitet, vid olyckshändelse, vanvård, onormal användning eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Dessutom gäller garantin inte om reparation eller annat tidigare ingrepp i varan har utförts av annan än av Argus auktoriserat serviceföretag eller när det till produkten fogats reservdelar, tillbehör och andra artiklar som inte utgör originalartiklar och som därmed orsakat ett fel.

För näringsidkare gäller endast av tillverkaren angiven garanti, se varans förpackning eller manual.

När du som konsument handlar från vår webbshop eller via vår kundservice gäller ångerrätten enligt distansavtalslagen. Distansavtalslagen ger dig rätt i enighet med de villkor som anges i denna lag att frånträda avtalet utan att ange något skäl.

Du har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning, tar den sista varan i fysisk besittning vid avtal avseende flera varor som du beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig, eller tar den sista posten eller delen i fysisk besittning, vid avtal avseende en vara som består av flera poster eller delar.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Argus kundservice (telefonnummer: 010-2146640, e-post: info@argussecurity.se)

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kundservice lämnar i samband med ditt meddelande närmare information om hur du skall returnera varan samt hur återbetalning kommer att ske.

Om du frånträder avtalet och därmed hela ditt köp och returnerar samtliga varor kommer Argus att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland de också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Ångrar du endast delar av ditt köp betalar Argus inte tillbaka kostnaden för leveransen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Argus kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för köpet, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Argus får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till Argus utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid återsändandet av varan ska du använda vårt returformulär. I returformuläret hittar du all information, inklusive returadressen, du behöver för att göra returen.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
Då Argus ballistiska produkter är säkerhetsklassade kan du inte returnera eller ånga köp där du brutit den förseglande förpackningen kring den ballistiska plattan enligt de undantag som anges i distansavtalslagen.

Argus förbehåller sig rätten att från det belopp som ska återbetalas göra ett avdrag för värdeminskning föranledd av att du hanterat varan annat än vad som är nödvändigt eller om varan annars inte är i väsentligt oförändrat skick när den returnerats. För att undvika sådant avdrag för värdeminskningen (upp till 100 % av värdet) rekommenderar vi dig att inte använda varan förrän du har bestämt att du vill behålla den. Vidare skall du i förekommande fall låta skydd såsom plastskyddsfilm och liknande vara kvar. Dessutom skall du skicka varan i originalförpackningen och tillsammans med eventuella tillbehör.

Vid brist i något av ovanstående nekas retur och ångerrätt, och Argus förbehåller sig rätten att returnera produkten på din bekostnad varvid återbetalning inte sker, alternativt innehålla sådan del av återbetalningen som motsvarar felet eller bristen.

Har du frågor kan du alltid vända dig direkt till Argus kundservice.

Enligt webbshoppens standardinställning anges priser i svenska kronor inklusive moms. Argus reserverar sig för prisfel i vår webbshop. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor så förbehåller Argus sig rätten att annullera ordern eller återkalla leveransen.

Hos Argus betalar du tryggt och säkert med kort i vår webbshop och i butik.

Via Argus betalningspartner Stripe erbjuds ett säkerhetssystem vilket verifierats av Visa och MasterCard. Systemet kallas för 3D-secure. På detta sätt kan du som köpare känna dig trygg när du betalar med kort i vår webbshop.

För att ytterligare säkra vår lösning, har vi valt att arbeta med 128-bit SSL-kryptering. Detta innebär att alla känsliga kortuppgifter du knappar in går över en krypterad förbindelse via vår externa betalningspartner (Stripe). Inga kortdata passerar eller lagras hos Argus.

Returer till kort görs endast till samma kort som använts vid köpet.

För ytterligare information kring vår betallösning, ring Argus kundservice (telefonnummer: 010-2146640, e-post: info@argussecurity.se), eller kontakta vår partner Stripe (stripe.com/se)

Vi erbjuder dessutom Klarna som betalalternativ i våra fysiska butiker. Se fullständiga villkor här, mer om tjänsten hittar du på: www.klarna.com.

Köp på faktura sker endast till företag, organisationer och myndigheter som är kreditgodkända av oss. Kreditgränsen är normalt 10 000 kronor. Efter godkänd ansökan gör vi gärna en individuell bedömning om ni önskar en högre limit. Välkommen att kontakta Argus kundservice (telefonnummer: 010-2146640, e-post: info@argussecurity.se)

Är någon vara slut förbehåller sig Argus rätten att restnotera alternativt stryka varan från ordern om inte leverans kan ske inom rimlig tid. Vi skickar givetvis restordrar fraktfritt. För att restorder skall kunna ske, måste de restnoterade artiklarnas varuvärde överstiga 1000 kronor inkl. moms och betalningen skett via annat alternativ än Stripe kortbetalning.

För leveranstider hänvisas till de tider som anges på vår hemsida i kassan vid köp och där väljer hur du vill ha din vara skickad till dig. Beställda varor som inte finns i lager levereras så snart det är möjligt. Vår kundservice håller dig informerad om leveranstiden vid sådant tillfälle.

När ditt paket är redo för upphämtning vid uthämtningsstället sker generellt avisering via sms eller i aktuell app speditören (ombud eller paketskåp). För närmare information om respektive speditörs villkor för exempelvis hur länge ditt paket ligger kvar på uthämtningsstället hänvisas till respektive speditörens hemsida (www.postnord.se).

Vid ej uthämtat paket inom angivna tider returneras detta till Argus. Om du inte hämtar ut paketet innan det går i retur till oss debiteras du med en expeditionsavgift om 200 kronor. Denna avgift innefattar kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering. Resterande ordervärde återbetalas till dig via det betalsätt som användes vid köpet. Om du ångrat dig efter beställning och inte vill debiteras med expeditionsavgift behöver du hämta ut paketet hos ditt ombud/paketskåp och sedan returnera det.

Argus exporterar endast till vissa EU-länder. Vid export är minsta beställning 2000 kronor inkl. svensk moms. Vid export gäller kortbetalning.

Våra försändelser är givetvis transportförsäkrade. Skadade försändelser reklameras direkt vid utlämningsstället.

En reklamation gör du enklast i någon av våra butiker. Om du hellre vill skicka ett reklamationsärende till oss, rådgör du alltid med Argus kundservice (telefonnummer: 010-2146640, e-post: info@argussecurity.se) så att vi på bästa sätt kan avhjälpa felet. Om felet inte kan avhjälpas på annat sätt än att du returnerar varan, skickas en returfraktsedel med förbetald frakt. Vi betalar sedan även för frakten tillbaka till dig. Skicka med serviceblanketten som du får av oss i returen så att vi snabbt kan avhjälpa felet. Om inget fel konstateras, kan undersökningsavgift samt returfrakt komma att debiteras dig.

Vårt ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa köpvillkor samt i förhållande till konsumenter till vad som anges i konsumentköplagen och annan konsumenträttslig lagstiftning.
Om felet är av väsentlig betydelse och avhjälpande eller om leverans inte kan ske har du rätt att häva köpet. Hävs köpet återbetalas köpbeloppet snarast.

Om köparen är en näringsidkare är Argus ansvar för skada på grund av fel i vara eller leveransförseningar begränsat till eventuell faktisk utbetalning från Argus företagsförsäkring eller i annat fall inköpspriset för varan. Argus ansvarar inte för indirekta förluster som t.ex. uteblivna vinster eller andra liknande förluster som varit svåra att förutse, om det inte kan visas att Argus agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt. Skadeståndsanspråk måste göras gällande inom sex månader efter att den anspråksgrundande händelsen har inträffat. Argus ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet.

Dina personuppgifter används i huvudsak för att administrera ditt köp (inkluderat även hantering av eventuell retur, reklamations- och garantiärenden samt leverans) och för att vi ska kunna förse dig med relevant service eller annan kunduppföljning samt, när det gäller dig som medlem, för att analysera ditt beteende för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden (s.k. profilering), produktinformation samt till marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistik. De rättsliga grunden för vår behandling är: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. Information om eventuella övriga ändamål med vår behandling av dina personuppgifter och fullständig information om vår personuppgiftshantering hittar du i vår Integritetspolicy.

Vid eventuella klagomål är du alltid välkommen att vända dig till Argus kundservice (tel 010-2146640, epost info@argussecurity.se).

Vid tvist med Argus har du möjlighet att få saken prövad utanför domstol av Allmänna reklamationsnämnden, ARN.