Ledande företag inom skottsäkra skydd

I en allt tuffare värld där oskyldig skadas eller dödas vid uppgörelser mellan kriminella, erbjuder Argus Security ett unikt urval av NIJ-testade skottsäkra produkter som passar allt från barn till vuxna.

Antalet skjutningar har ökat i år jämfört med tidigare år, det visar den senaste statistiken över sprängningar och skjutningar för 2022, som nu sammanställts av Polismyndigheten.

Polisen konstaterar att utvecklingen är mycket allvarlig. Bedömningen är att en stor del av det grova våldet handlar om personlig status eller prestige. Man ser och också att förövarna skjuter allt oftare med avsikt att döda.

Allt mindre hänsyn till omgivningen tas och oskyldiga människor på platsen skadas eller dödas.

Totalt sett har 61 personer avlidit i samband med skjutningar under 2022, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. När det gäller antalet sprängningar så har det skett totalt 90 stycken under 2022. Störst utmaningar med det grova våldet inom de kriminella nätverken finns i polisregion Stockholm.

Polisens arbete handlar bland annat om att öka effektiviteten, höja kompetensen och förändra metoderna i det redan pågående arbetet. Men som polisen tidigare tydliggjort finns behov av ytterligare verktyg och ny lagstiftning, för att fler brott ska klaras upp.

Många experter menar att den enskilde medborgaren måste ta ett eget ansvar och skydda sig och sin famillj. Man måste undvika farliga platser och ha ett personskydd som till exempel en skottsäker ryggsäck eller hoddie.

Argus Security Sverige är en svensk filial till brittiska Argus Analytics Limited med huvudkontor finns på 8 St James’s Square, St James’s, London, SW1Y 4JU, England.