Archive for Term: Bild

Argus kommer till Sverige

2016-09-21 London-baserade Argus Analytics erbjuder nu svenska bakgrundsanalyser av kandidater för anställning och affärspartners. Tills vidare hanteras de svenska analyserna av svensk personal i London, men Argus planerar en etablering i Sverige längre fram.

Läs mer